kurtarmış haberleri

Tolgahan Sayışman dublörün hayatını kurtarmış 4 sene önce  |  TV HABER

Tol­ga­han Sa­yış­man, baş­ro­lü­nü Saa­det Işıl Ak­so­y’­la pay­laş­tı­ğı ‘Bü­yük Sür­gü­n’ isim­li si­ne­ma fil­mi­nin çe­kim­le­rin­de ba­şın­dan ge­çen...