Uğur Po­lat haberleri

Nurgül Yeşilçay ve Uğur Polat aynı projede 3 sene önce  |  TV HABER

Önü­müz­de­ki bir­kaç yıl si­ne­ma­ya ağır­lık ve­re­ce­ği­ni söy­le­yen Nur­gül Ye­şil­çay, ye­ni fil­mi­nin ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı Ün­lü oyun­cu,...