baby sensory

Erkan Petekkaya Cüneyt Arkın taktiği

Alkol sorunundan kurtuldu…

29 Mayıs 2014 Perşembe, 09:04

Alkol bağımlılığı sebebiyle evliliğinde ve sağlığında sorunlar yaşayan Erkan Petekkaya, Cüneyt Arkın’ın yöntemiyle alkolden kurtuldu. Eşine “Alkollüyken beni kameraya kaydet” diyen Petekkaya, görüntüleri izlediğinde tedavi olmaya karar verdiğini söyledi.

Uzun süredir var olan alkol bağımlılığı sebebiyle evliliği ve sağlığı tehlikeye giren Erkan Petekkaya, alkol probleminden kurtuldu.

Petekkaya, kısa süre önce 10 gün boyunca özel bir hastanede alkol tedavisi gördüğünü itiraf etti. İlginç bir yöntemle tedavi olmaya karar verdiğini anlatan ünlü oyuncu şöyle konuştu:

“Eşime, ‘Eve alkollü geldiğimde beni kameraya kaydet’ dedim. Yine küfelik bir şekilde eve geldiğim bir gece eşimin kaydettiği görüntüleri seyredince, tedavi olmaya karar verdim.”

TEDAVİ OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM

Bir daha asla alkol kullanmayacağını belirten Petekkaya, “Doktor yardımıyla alkolden kurtuldum.Artık içmiyorum, içmeyeceğim de… Tedavi görmek utanılacak bir şey değil. Böyle bir şey yaptığım için kendimle gurur duyuyorum” dedi.

Kendimi izleyince çok utandım

Bir za­man­lar al­kol so­ru­nu ya­şa­yan Cü­neyt Ar­kı­n da Pe­tek­ka­ya gi­bi te­da­vi ol­ma­ya ka­rar ver­miş­ti. Ar­kın ya­şa­dık­la­rı­nı şöy­le an­lat­mış­tı:
“Eşim, sar­hoş ha­lim­le yap­tık­la­rı­mı giz­li­ce el ka­me­ra­mı­za kay­det­miş. Sa­bah uyan­dı­ğım­da ka­se­ti önü­me koy­du ve ‘Al iz­le, yo­ru­mu­nu ken­din yap’ de­di. İz­le­dik­ten son­ra bir da­ha al­kol kul­lan­ma­ma­ya ye­min et­tim. O ka­set­te iz­le­di­ğim ben de­ğil­dim, da­ha­sı bir in­san de­ğil bir hay­van­dı. Çok utan­dım.”

OKAN IŞIK – BUGÜN GAZETESİ

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...