baby sensory

Kıvanç Tatlıtuğ çılgına döndü!

07 Kasım 2014 Cuma, 04:17

İddiaya göre, birkaç akşam önce sevgilisi Başak Dizer’le ­Ulus 29’a eğlenmeye gi­den Kıvanç Tat­lı­tuğ, me­kan­da kav­ga çı­kar­dı.

Karşı masadakilerin Dizer’e bak­ma­sın­dan ra­hat­sız olan oyun­cu, “Siz kim olu­yor­su­nuz da be­nim kız ar­ka­da­şı­ma ba­kı­yor­su­nuz?” diyerek ortamı gerdi.

Tatlıtuğ’un si­ni­ri, özür di­len­me­si­ne rağ­men geç­me­yince kulüp ça­lı­şan­la­rı­ ara­ya girerek çif­tin ma­sa­sını de­ğiş­ti­r­di; olay bü­yü­me­den ya­tış­tı­rıl­dı.

Mesut Yılmaz – Milliyet

You must be logged in to post a comment Login