Ünlüler kesenin ağzını açtı!

11 Ağustos 2015 Salı, 21:23

Bir dö­nem kon­ser gö­rün­tü­le­ri­ni klip­leş­ti­ren pop müziğin sevilen isimleri, şim­di­ler­de dün­ya­ca ün­lü yıl­dız­la­rın izin­den giderek ka­zan­dık­la­rı­nı klip­le­ri­ne ya­tı­rmaya başladı.

HADİSE: Bir taşla iki kuş

Survivor için Dominik’e giden Hadise, ziyareti sırasında ‘Yaz Günü’ şarkısına klip çekti. Hadise, Acun Ilıcalı’nın sağladığı imkanlara rağmen 120 bin dolar (320 bin lira) harcadı.

DEMET AKALIN: Beğenmediği klibi  çöpe attı

‘Pırlanta’ şarkısının klibi için Brezilya’ya giden Demet Akalın, döndükten sonra klibi beğenmedi ve çöpe attı.Türkiye’de çektiği klibe 50 bin lira harcayan Demet, ardından Bodrum’da Gölge şarkısına 60 bin liraya klip çekti.

SERDAR-CHLOE ORTAÇ: Klip için yolcu uçağı kiraladı

‘Nan­kö­r’ kli­bi için 200 bin do­lar (520 bin li­ra) har­ca­yan sa­nat­çı, yol­cu uça­ğı ki­ra­la­dı. Klip­te Or­taç kap­tan pi­lot, eşi Chlo­e ise hos­tes ol­du. Or­taç eşi­ne üc­ret öde­me­di.

GÜLŞEN: Albümden kazanamadı

Gül­şen, ye­ni al­bü­mü­nün ilk kli­bi­ni Kü­ba­’da 200 bin li­raya, ikin­ci kli­bi­ni ‘Dan Da­n’ şar­kı­sı­na Holl­ywo­od’da 150 bin do­lara (400 bin li­ra) çekti. Al­büm sa­tı­şın­da ise sa­de­ce 420 bin li­ra ka­zan­dı.

Okan IŞIK- BUGÜN GAZETESİ

You must be logged in to post a comment Login